Administrator danych

Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu oraz w jaki sposób będą przetwarzane Państwa dane, jest MDR Katowice Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Przeskok 2 w Warszawie.

Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ wyrazili Państwo zainteresowanie programem Mieszkanie Plus realizowanym w Katowicach przy ul. Górniczego Dorobku. Jeżeli wskazali Państwo również kanał komunikacji celem przekazywanie informacji o ofercie Programu Mieszkanie Plus, Państwa dane będą przetwarzane również w powyższym celu, ponieważ jest to niezbędne do przedstawienia oferty lokalu, którego wynajęciem może być Pan/Pani zainteresowany (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. a, b, f RODO). Państwa dane mogą być również przetwarzane w celach statystycznych (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie prawnie uzasadnionym celem administratora jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań, co pozwala nam na usprawnienie naszej działalności.

Odbiorcy danych

Odbiorcy to inne organizacje, którym możemy ujawnić Państwa dane osobowe (przy czym zawsze czynimy to zgodnie z prawem, w tym na podstawie stosownie zawartych umowach). Należą do nich inne podmioty zewnętrzne wspierające naszą organizację w świadczeniu usług, czyli m.in. takie, które zapewniają usługi informatyczne, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe lub współpracują
z nami w ramach kampanii marketingowych. Zgodnie z powyższym, Państwa dane będą przetwarzane również przez BGK Nieruchomości S.A. oraz inne podmioty przeprowadzające w imieniu administratora danych ankietę dot. programu Mieszkanie Plus realizowanego w Katowicach przy ul. Górniczego Dorobku.

Czas przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach przedstawienia ofert do momentu wycofania zgody, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia i uwzględnienia przez nas Państwa sprzeciwu.

Przysługujące Państwu uprawnienia

Ponieważ przetwarzamy Państwa dane osobowe, posiadają Państwo wobec nas prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, czyli poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą, dostępnych jest w art. 12-23 Ogólnego Rozporządzenia
o Ochronie Danych (RODO), którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Czy muszą Państwo podawać swoje dane osobowe?

Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w ankiecie i do przedstawienia oferty najmu.

Przekazywanie danych osobowych do Państwa Trzecich

Nie będziemy przekazywali Państwa danych osobowych do państw trzecich, a więc państw leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub
w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.