Czym się różni umowa najmu od umowy najmu z dojściem do własności?

W ramach programu Mieszkanie Plus najemcy mogą zdecydować się na zawarcie jednej z umów:

a) umowy najmu niezwiązanej z prawem najemcy do nabycia prawa własności mieszkania – tzw. umowa najmu instytucjonalnego na czas oznaczony;

b) umowy najmu związanej z prawem najemcy do nabycia prawa własności mieszkania – tzw. umowa najmu instytucjonalnego z dojściem do własności.

Obie umowy są zawierane na czas określony. W zakresie inwestycji w Katowicach, przy ul. Górniczego Dorobku umowę najmu instytucjonalnego na czas oznaczony można zawrzeć na okres minimalny 24 miesięcy, a umowę najmu instytucjonalnego z dojściem do własności – na wybrany z czterech okresów: 30, 25, 20 bądź 15 lat. Najemca będzie decydował o tym, czy zamierza dążyć do zakupu wynajmowanego mieszkania. Wysokość comiesięcznych opłat z tytułu umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności jest co do zasady wyższa niż w przypadku umowy najmu instytucjonalnego, bowiem poza czynszem najmu, opłatami eksploatacyjnymi oraz opłatami za media, najemca jest zobowiązany do poniesienia comiesięcznej raty za wykupienie mieszkania. Całkowity kapitał spłacany w ratach czynszu będzie równy nakładom inwestycyjnym. Wraz z kolejną zapłaconą ratą będzie malała wartość kapitału pozostała jeszcze do spłaty, a z nią wielkość miesięcznych odsetek. Dzięki temu, przy zachowaniu stałej kwoty czynszu, coraz większa jej część będzie przeznaczana bezpośrednio na wykup mieszkania.